Kto nie może się już podobać kobietom, ten się z nich natrząsa.


kto-nie-może-ę-już-podobać-kobietom-ten-ę-z-nich-natrzą
luc de vauvenarguesktoniemożesięjużpodobaćkobietomtennichnatrząsakto nienie możemoże sięsię jużjuż podobaćpodobać kobietomten sięz nichnich natrząsakto nie możenie może sięmoże się jużsię już podobaćjuż podobać kobietomten się zsię z nichz nich natrząsakto nie może sięnie może się jużmoże się już podobaćsię już podobać kobietomten się z nichsię z nich natrząsakto nie może się jużnie może się już podobaćmoże się już podobać kobietomten się z nich natrząsa

Ten jest stary, kto nie może się już śmiać i tańczyć.W każdej duszy tkwią odłam­ki roz­bi­tego zwierciadła, poskładać je może je­dynie ten, kto pot­ra­fi się w nich przejrzeć... in­spir. by ~sand I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył! A narodził się do nowego życia ten, kto z piekieł nienawiści wyszedł na światło Boże.Kto trzyma się kurczowo własnych ograniczeń, ten nigdy od nich się nie wyzwoli.Po­wodze­nie u ko­biet ma ten, kto umie się bez nich obejść.