Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w całym wszechświecie.


kto-nie-nosi-nieba-w-sobie-darmo-go-szuka-w-całym-wszechświecie
otto ludwigktonienosiniebasobiedarmogoszukacałymwszechświeciekto nienie nosinosi niebanieba ww sobiedarmo gogo szukaszuka ww całymcałym wszechświeciekto nie nosinie nosi niebanosi nieba wnieba w sobiedarmo go szukago szuka wszuka w całymw całym wszechświeciekto nie nosi niebanie nosi nieba wnosi nieba w sobiedarmo go szuka wgo szuka w całymszuka w całym wszechświeciekto nie nosi nieba wnie nosi nieba w sobiedarmo go szuka w całymgo szuka w całym wszechświecie

Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie; Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie. -Adam Mickiewicz
do-nieba-patrzysz-w-górę-a-nie-spojrzysz-w-siebie-nie-znajdzie-boga-kto-go-szuka-tylko-w-niebie
Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie Nie znajdzie Boa, kto go szuka tylko w niebie. -Adam Mickiewicz
do-nieba-patrzysz-w-górę-a-nie-spojrzysz-w-siebie-nie-znajdzie-boa-kto-go-szuka-tylko-w-niebie
Kto idzie na pustynię, ten nie szuka tam chleba, lecz niesie w sobie głód za czymś większym. -Julius Angerhausen
kto-idzie-na-pustynię-ten-nie-szuka-tam-chleba-lecz-niesie-w-sobie-głód-za-czymś-większym
Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. -Edyta Stein
bóg-jest-prawdą-i-kto-szuka-prawdy-ten-szuka-boga-choćby-o-tym-nie-wiedział