Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia wyraźnie, że tego szczęścia nie jest wart.


kto-nie-odwagi-starać-ę-o-swoje-szczęście-tym-samym-udowadnia-wyraźnie-że-tego-szczęścia-nie-jest-wart
carlo goldoniktonieodwagistaraćsięswojeszczęścietymsamymudowadniawyraźnieżetegoszczęściajestwartkto nienie mama odwagiodwagi staraćstarać sięo swojeswoje szczęścietym samymsamym udowadniaudowadnia wyraźnieże tegotego szczęściaszczęścia nienie jestjest wartkto nie manie ma odwagima odwagi staraćodwagi starać sięstarać się osię o swojeo swoje szczęścietym samym udowadniasamym udowadnia wyraźnieże tego szczęściatego szczęścia nieszczęścia nie jestnie jest wartkto nie ma odwaginie ma odwagi staraćma odwagi starać sięodwagi starać się ostarać się o swojesię o swoje szczęścietym samym udowadnia wyraźnieże tego szczęścia nietego szczęścia nie jestszczęścia nie jest wartkto nie ma odwagi staraćnie ma odwagi starać sięma odwagi starać się oodwagi starać się o swojestarać się o swoje szczęścieże tego szczęścia nie jesttego szczęścia nie jest wart

Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia, że tego szczęścia nie jest wart.Poczytuję za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście swoje stworzył sobie sam.Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, trzeba z tego korzystać i starać się mu dopomóc, tak jak ono pomaga nam.Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia.Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczynić się, ile w jego mocy do dobra drugich i zaiste nic nie wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje.Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią.