Kto nie potrafi się uczyć - naucza.


kto-nie-potrafi-ę-uczyć-naucza
george bernard shawktoniepotrafisięuczyćnauczakto nienie potrafipotrafi sięsię uczyćuczyćnauczakto nie potrafinie potrafi siępotrafi się uczyćsię uczyćkto nie potrafi sięnie potrafi się uczyćpotrafi się uczyćkto nie potrafi się uczyćnie potrafi się uczyć

Przede wszystkim Kościół musi uczyć się pokory, tej, o której sam naucza.Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się!Wolę bawić ludzi z nadzieją, że czegoś się też nauczą, niż uczyć ich z nadzieją, że dobrze się bawią.Człowiek pozostaje młody, dopóki jeszcze potrafi się uczyć, przyjmować nowe przyzwyczajenia i znosić sprzeciw.Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb.Ten, kto potrafi poskromić swoje serce, potrafi podbić cały świat.