Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb.


kto-nie-potrafi-drugich-analizować-oznacza-to-że-nie-potrafi-tego-wobec-siebie-i-swoich-potrzeb
isolde kurzktoniepotrafidrugichanalizowaćoznaczatożetegowobecsiebieswoichpotrzebkto nienie potrafipotrafi drugichdrugich analizowaćanalizować oznaczaże nienie potrafipotrafi tegotego wobecwobec siebiesiebie ii swoichswoich potrzebkto nie potrafinie potrafi drugichpotrafi drugich analizowaćdrugich analizować oznaczaże nie potrafinie potrafi tegopotrafi tego wobectego wobec siebiewobec siebie isiebie i swoichi swoich potrzebkto nie potrafi drugichnie potrafi drugich analizowaćpotrafi drugich analizować oznaczaże nie potrafi tegonie potrafi tego wobecpotrafi tego wobec siebietego wobec siebie iwobec siebie i swoichsiebie i swoich potrzebkto nie potrafi drugich analizowaćnie potrafi drugich analizować oznaczaże nie potrafi tego wobecnie potrafi tego wobec siebiepotrafi tego wobec siebie itego wobec siebie i swoichwobec siebie i swoich potrzeb

Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się!Ten, kto potrafi poskromić swoje serce, potrafi podbić cały świat.Kto nie potrafi dziękować, nie potrafi też kochać.Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem.Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.Jeśli człowiek potrafi odnaleźć samego siebie zapewnia sobie godną siedzibę do końca swoich dni.