Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb.


kto-nie-potrafi-drugich-analizować-oznacza-to-że-nie-potrafi-tego-wobec-siebie-i-swoich-potrzeb
isolde kurzktoniepotrafidrugichanalizowaćoznaczatożetegowobecsiebieswoichpotrzebkto nienie potrafipotrafi drugichdrugich analizowaćanalizować oznaczaże nienie potrafipotrafi tegotego wobecwobec siebiesiebie ii swoichswoich potrzebkto nie potrafinie potrafi drugichpotrafi drugich analizowaćdrugich analizować oznaczaże nie potrafinie potrafi tegopotrafi tego wobectego wobec siebiewobec siebie isiebie i swoichi swoich potrzebkto nie potrafi drugichnie potrafi drugich analizowaćpotrafi drugich analizować oznaczaże nie potrafi tegonie potrafi tego wobecpotrafi tego wobec siebietego wobec siebie iwobec siebie i swoichsiebie i swoich potrzebkto nie potrafi drugich analizowaćnie potrafi drugich analizować oznaczaże nie potrafi tego wobecnie potrafi tego wobec siebiepotrafi tego wobec siebie itego wobec siebie i swoichwobec siebie i swoich potrzeb

Ten, kto potrafi poskromić swoje serce, potrafi podbić cały świat. -Paulo Coelho
ten-kto-potrafi-poskromić-swoje-serce-potrafi-podbić-cały-świat
Kto nie potrafi dziękować, nie potrafi też kochać. -Jeremias Gotthelf
kto-nie-potrafi-dziękować-nie-potrafi-też-kochać
Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-wobec-lwa-potrafi-być-lwem-ale-wobec-kobiety-jest-zawsze-lisem
Jeśli człowiek potrafi odnaleźć samego siebie zapewnia sobie godną siedzibę do końca swoich dni. -James A. Michener
jeśli-człowiek-potrafi-odnaleźć-samego-siebie-zapewnia-sobie-godną-siedzibę-do-końca-swoich-dni