Kto nie przeżył tego co ja, niechaj rad mi nie udziela.


kto-nie-przeżył-tego-co-ja-niechaj-rad-mi-nie-udziela
sofoklesktonieprzeżyłtegocojaniechajradmiudzielakto nienie przeżyłprzeżył tegotego coco janiechaj radrad mimi nienie udzielakto nie przeżyłnie przeżył tegoprzeżył tego cotego co janiechaj rad mirad mi niemi nie udzielakto nie przeżył tegonie przeżył tego coprzeżył tego co janiechaj rad mi nierad mi nie udzielakto nie przeżył tego conie przeżył tego co janiechaj rad mi nie udziela

Kto nie przeżył te­go co ja, nie­chaj rad mi nie udziela. -Sofokles
kto-nie przeżył-te­go-co ja-nie­chaj-rad-mi nie udziela
Jed­na z wielu wad, to udziela­nie rad. -Bujak Bogusław
jed­na-z wielu-wad-to udziela­nie-rad
Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili. -Silvidian
ten-kto-zaczy­na-życie-po czter­dzies­tce-nie zro­zumie-te­go-kto-przeżył- w jed­nej-chwili
Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał. -Johann Wolfgang Goethe
kto-ę-zbliża-tego-nie-odpychajcie-a-kto-odchodzi-tego-nie-zatrzymujcie-kto-wraca-tego-przyjmujcie-tak-jakby-ę-nigdy-nie-oddalał
Nigdy nie przyjmuj rad od osób, które nie osiągnęły tego, co ty chcesz osiągnąć -Bodo Schafer
nigdy-nie-przyjmuj-rad-od-osób-które-nie-osiągnęły-tego-co-ty-chcesz-osiągnąć