Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie .


kto-nie-rozumie-logiki-ten-zwykle-nie-rozumie-i-tego-że-jej-nie-rozumie
anonimktonierozumielogikitenzwykletegożejejkto nienie rozumierozumie logikiten zwyklezwykle nienie rozumierozumie ii tegoże jejjej nienie rozumierozumiekto nie rozumienie rozumie logikiten zwykle niezwykle nie rozumienie rozumie irozumie i tegoże jej niejej nie rozumienie rozumiekto nie rozumie logikiten zwykle nie rozumiezwykle nie rozumie inie rozumie i tegoże jej nie rozumiejej nie rozumieten zwykle nie rozumie izwykle nie rozumie i tegoże jej nie rozumie

Nikt nic nie czyta; jeśli czyta nie rozumie; jeśli rozumie natychmiast zapomina.Nic nie umie, kto ma le­nia w rozumie.Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta.Nie mów hołocie, o jej głupocie, w swym małym rozumie, nicze­go nie zrozumie.Kto rozumie problem, jest na drodze do jego rozwiązania.W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić.