Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie .


kto-nie-rozumie-logiki-ten-zwykle-nie-rozumie-i-tego-że-jej-nie-rozumie
anonimktonierozumielogikitenzwykletegożejejkto nienie rozumierozumie logikiten zwyklezwykle nienie rozumierozumie ii tegoże jejjej nienie rozumierozumiekto nie rozumienie rozumie logikiten zwykle niezwykle nie rozumienie rozumie irozumie i tegoże jej niejej nie rozumienie rozumiekto nie rozumie logikiten zwykle nie rozumiezwykle nie rozumie inie rozumie i tegoże jej nie rozumiejej nie rozumieten zwykle nie rozumie izwykle nie rozumie i tegoże jej nie rozumie

Nikt nic nie czyta; jeśli czyta nie rozumie; jeśli rozumie natychmiast zapomina. -Stanisław Lem
nikt-nic-nie-czyta-śli-czyta-nie-rozumie-śli-rozumie-natychmiast-zapomina
Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta. -Stanisław Lem
nikt-nic-nie-czyta-a-śli-czyta-to-nic-nie-rozumie-a-śli-nawet-rozumie-to-nic-nie-pamię
Nie mów hołocie, o jej głupocie, w swym małym rozumie, nicze­go nie zrozumie. -Anja16
nie-mów-hołocie-o-jej-głupocie-w-swym-łym-rozumie-nicze­go-nie zrozumie
Kto rozumie problem, jest na drodze do jego rozwiązania. -Arthur Bruhlmeier
kto-rozumie-problem-jest-na-drodze-do-jego-rozwiązania