Kto nie spodziewa się miliona czytelników, nie powinien napisać ani jednej linijki.


kto-nie-spodziewa-ę-miliona-czytelników-nie-powinien-napisać-ani-jednej-linijki
johann wolfgang goethektoniespodziewasięmilionaczytelnikówpowiniennapisaćanijednejlinijkikto nienie spodziewaspodziewa sięsię milionamiliona czytelnikównie powinienpowinien napisaćnapisać aniani jednejjednej linijkikto nie spodziewanie spodziewa sięspodziewa się milionasię miliona czytelnikównie powinien napisaćpowinien napisać aninapisać ani jednejani jednej linijkikto nie spodziewa sięnie spodziewa się milionaspodziewa się miliona czytelnikównie powinien napisać anipowinien napisać ani jednejnapisać ani jednej linijkikto nie spodziewa się milionanie spodziewa się miliona czytelnikównie powinien napisać ani jednejpowinien napisać ani jednej linijki

Ten, kto nie spodziewa się mieć miliona czytelników, nie powinien zabierać się do pisania.Nie należy ani okrętu przytwierdzać do jednej kotwicy, ani życia opierać na jednej nadziei.Nie zas­ta­nawiaj się kto ma rację, kto się my­li, ani kto jest lep­szy czy gor­szy. Nie bądź ani za, ani przeciw.Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą.Kto nie spodziewa się niespodziewanego, ten nie odkryje go.Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.