Kto nie szanuje swojego czasu, nie szanuje sam siebie.


kto-nie-szanuje-swojego-czasu-nie-szanuje-sam-siebie
irina griekowaktonieszanujeswojegoczasusamsiebiekto nienie szanujeszanuje swojegoswojego czasunie szanujeszanuje samsam siebiekto nie szanujenie szanuje swojegoszanuje swojego czasunie szanuje samszanuje sam siebiekto nie szanuje swojegonie szanuje swojego czasunie szanuje sam siebiekto nie szanuje swojego czasu

Kto twierdzi o sobie, że szanuje wszystkie idee, ten ogłasza gotowość zdrady swoich przekonań.Nie szanuje się kodeksów niemożliwych do przestrzegania.Szanuję to, co trwa dłużej niż ludzie.Gdy władca szanuje obyczaje, łatwo mu ludem kierować.Poczytuję za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście swoje stworzył sobie sam.Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią.