Kto nie zna prawdy, ten jest głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem.


kto-nie-zna-prawdy-ten-jest-głupcem-ale-kto-ją-zna-i-nazywa-kłamstwem-ten-jest-zbrodniarzem
bertold brechtktonieznaprawdytenjestgłupcemalektonazywakłamstwemzbrodniarzemkto nienie znazna prawdyten jestjest głupcemale ktokto jąją znazna ii nazywanazywa kłamstwemten jestjest zbrodniarzemkto nie znanie zna prawdyten jest głupcemale kto jąkto ją znają zna izna i nazywai nazywa kłamstwemten jest zbrodniarzemkto nie zna prawdyale kto ją znakto ją zna iją zna i nazywazna i nazywa kłamstwemale kto ją zna ikto ją zna i nazywają zna i nazywa kłamstwem

Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao - Te - King
ten-kto-zna-innych-ludzi-posiada-tylko-wiedzę-ten-kto-zna-siebie-samego-jest-człowiekiem-oświeconym
Ten, kto zna in­nych, po­siada tyl­ko wiedzę. Ten, kto zna siebie sa­mego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao-Te-King
ten-kto-zna-in­nych-po­siada-tyl­ko-wiedzę-ten kto-zna-siebie-­mego-jest człowiekiem-oświeconym
Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem. -Zhuangzi
kto-zna-swoją-głupotę-nie-jest-wielkim-głupcem
Kto zna swoją głupotę nie jest wielkim głupcem. -Czuang-Cy
kto-zna-swoją-głupotę-nie-jest-wielkim-głupcem
Kto zna swoją głupotę, nie jest wiel­kim głupcem. -Czuang Cy
kto-zna-swoją-głupotę-nie jest wiel­kim-głupcem