Kto nigdy nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.


kto-nigdy-nie-dotknął-ziemi-razu-ten-nigdy-nie-może-być-w-niebie
adam mickiewiczktonigdyniedotknąłziemirazutenmożebyćniebiekto nigdynigdy nienie dotknąłdotknął ziemiziemi nini razuten nigdynigdy nienie możemoże byćbyć ww niebiekto nigdy nienigdy nie dotknąłnie dotknął ziemidotknął ziemi niziemi ni razuten nigdy nienigdy nie możenie może byćmoże być wbyć w niebiekto nigdy nie dotknąłnigdy nie dotknął zieminie dotknął ziemi nidotknął ziemi ni razuten nigdy nie możenigdy nie może byćnie może być wmoże być w niebiekto nigdy nie dotknął zieminigdy nie dotknął ziemi ninie dotknął ziemi ni razuten nigdy nie może byćnigdy nie może być wnie może być w niebie

Kto nie doznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie.Ten, kto nigdy nie miał nadziei, nigdy nie zazna rozpaczy.Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby.Z dwóch rodzajów zła nigdy nie wybierze większego ten, kto może wybrać mniejsze.Nie jest naszym przyjacielem ten, kto nam mówi pochlebstwa, ale również i ten, kto nam nigdy nie powie komplementu.Kto słowom serca wierzy, ten nigdy nie zginie.