Kto nikogo nie kocha, ten przez nikogo nie jest kochany.


kto-nikogo-nie-kocha-ten-przez-nikogo-nie-jest-kochany
demokrytktonikogoniekochatenprzezjestkochanykto nikogonikogo nienie kochaten przezprzez nikogonikogo nienie jestjest kochanykto nikogo nienikogo nie kochaten przez nikogoprzez nikogo nienikogo nie jestnie jest kochanykto nikogo nie kochaten przez nikogo nieprzez nikogo nie jestnikogo nie jest kochanyten przez nikogo nie jestprzez nikogo nie jest kochany

Oryginalny pisarz to ten, który nikogo nie naśladuje, lecz ten, który nikogo naśladować nie potrafi.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Oryginalnym pisarzem nie jest ten, który nikogo nie naśladuje, ale ten, którego nikt nie potrafi naśladować.Najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica, ale świadomość, że jest się nikomu niepotrzebnym, przez nikogo niekochanym, przez wszystkich opuszczonym.Kto kocha siebie, jest wielki przez siebie, kto kocha ludzi, jest wielki przez swoje oddanie. Największy jest ten, kto ukochał Boga.Kto kocha, bardziej jest z bóstwem zbratany kiż kto kochany.