Kto o kim przed tobą, pewnie o tobie przed drugim.


kto-o-kim-przed-tobą-pewnie-o-tobie-przed-drugim
andrzej maksymilian fredroktokimprzedtobąpewnietobiedrugimkto oo kimkim przedprzed tobąpewnie oo tobietobie przedprzed drugimkto o kimo kim przedkim przed tobąpewnie o tobieo tobie przedtobie przed drugimkto o kim przedo kim przed tobąpewnie o tobie przedo tobie przed drugimkto o kim przed tobąpewnie o tobie przed drugim

Kto o kim przed tobą, pew­nie o to­bie przed drugim.Jeśli ktoś przed tobą obmawia kogoś, przed innymi obmówi ciebie.Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.Zły człowiek nie chce mieć praw­dy Ewan­ge­lii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te praw­dy przed tobą, to cię pro­wadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.Ot­wieram się przed Tobą za Tobą skoczę w Ogień między nami.