Kto ob­cu­je z ko­bietą na­rażony jest na ska­lanie swe­go ducha, tak sa­mo jak ten, kto idzie przez ogień, na­raża się na po­parze­nie stóp.


kto-ob­cu­-z ko­bietą-na­rażony-jest na ska­lanie-swe­go-ducha-tak-­mo-jak ten-kto-idzie-przez-ogień-na­raża ę-na po­parze­nie
św. franciszek z asyżuktoob­cu­jez ko­bietąna­rażonyjest na ska­lanieswe­goduchataksa­mojak tenktoidzieprzezogieńna­raża sięna po­parze­niestópkto ob­cu­jeob­cu­je z ko­bietąz ko­bietą na­rażonyna­rażony jest na ska­laniejest na ska­lanie swe­goswe­go duchatak sa­mosa­mo jak tenkto idzieidzie przezprzez ogieńna­raża się na po­parze­niena po­parze­nie stópkto ob­cu­je z ko­bietąob­cu­je z ko­bietą na­rażonyz ko­bietą na­rażony jest na ska­laniena­rażony jest na ska­lanie swe­gojest na ska­lanie swe­go duchatak sa­mo jak tenkto idzie przezidzie przez ogieńna­raża się na po­parze­nie stópkto ob­cu­je z ko­bietą na­rażonyob­cu­je z ko­bietą na­rażony jest na ska­laniez ko­bietą na­rażony jest na ska­lanie swe­gona­rażony jest na ska­lanie swe­go duchakto idzie przez ogieńkto ob­cu­je z ko­bietą na­rażony jest na ska­lanieob­cu­je z ko­bietą na­rażony jest na ska­lanie swe­goz ko­bietą na­rażony jest na ska­lanie swe­go ducha

Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności. -Demokryt
odważny-jest-nie-tylko-ten-kto-wycięża-swych-wrogów-ale-i-ten-kto-prewycięża-swe-namiętnoś
Sil­ny jest ten, kto pot­ra­fi przez­wy­ciężyć swe szkod­li­we przyzwyczajenia. -Benjamin Franklin
sil­ny-jest ten-kto-pot­ra­fi-przez­wy­ężyć-swe-szkod­li­we-przyzwyczajenia
Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć. -Józef Ignacy Kraszewski
nie-ten-szczęśliwy-kto-bogaty-nie-ten-szczęśliwy-kto-wielki-kto-sławny-ale-ten-kto-umiał-kochać-jak-chrystus-jak-chrystus-przebaczać-jak-on