Kto od­wagą słaby, ten moc­ny chytrością.


kto-od­wagą-słaby-ten-moc­ny-chytrośą
william blakektood­wagąsłabytenmoc­nychytrościąkto od­wagąod­wagą słabyten moc­nymoc­ny chytrościąkto od­wagą słabyten moc­ny chytrością

Kto raz od­waży się pójść da­lej, ten z od­wagą na sztan­darze przez życie przejdzie.Kto jest na tyle słaby, że myśli o samobójstwie, jest za słaby, aby je popełnić.Gdy słaby wchodzi w so­jusz z sil­nym, słaby po­nosi koszta sojuszu.Roz­sta­nie dla miłości jest jak wiatr dla og­nia; słaby ga­si, a moc­ny rozpala.Słaby i po wsze czasy nikczemny, kogo nie złamały miłość i cierpienie. Śmiertelny, kto w twarz nie spojrzał śmierci, kto przed nią uciekał między liche rozkosze i spokój. Albowiem nie poznał tajemnicy swojej i niewolnikiem jest swego przerażenia. Kochaj i z bólu szalej duchu młody - a twoim będzie świat. Albowiem rośnie skarb twój stratami twymi - i rośnie moc twoja konaniem z boleści. Tobie nikt wyrządzić krzywdy nie jest w stanie, każdy ból nowym niebem cię obdarzy.Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.