Kto patriotę obcego kraju uważa za drania, jest zwykle głupcem własnego.


kto-patriotę-obcego-kraju-uważa-za-drania-jest-zwykle-głupcem-własnego
anonimktopatriotęobcegokrajuuważazadraniajestzwykległupcemwłasnegokto patriotępatriotę obcegoobcego krajukraju uważauważa zaza draniajest zwyklezwykle głupcemgłupcem własnegokto patriotę obcegopatriotę obcego krajuobcego kraju uważakraju uważa zauważa za draniajest zwykle głupcemzwykle głupcem własnegokto patriotę obcego krajupatriotę obcego kraju uważaobcego kraju uważa zakraju uważa za draniajest zwykle głupcem własnegokto patriotę obcego kraju uważapatriotę obcego kraju uważa zaobcego kraju uważa za drania

Narzekając na egoizm cudzy zwykle bronimy własnego. -Renata Szuman - Fikus
narzekając-na-egoizm-cudzy-zwykle-bronimy-własnego
Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem. -Zhuangzi
kto-zna-swoją-głupotę-nie-jest-wielkim-głupcem
Kto zna swoją głupotę nie jest wielkim głupcem. -Czuang-Cy
kto-zna-swoją-głupotę-nie-jest-wielkim-głupcem
Kto zna swoją głupotę, nie jest wiel­kim głupcem. -Czuang Cy
kto-zna-swoją-głupotę-nie jest wiel­kim-głupcem
Największym głupcem jest ten, kto sądzi, że poza nim wszyscy są głupcami. -Baltazar Gracian Y Morales
największym-głupcem-jest-ten-kto-sądzi-że-poza-nim-wszyscy-są-głupcami
Kto nie zna prawdy, ten jest głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem. -Bertold Brecht
kto-nie-zna-prawdy-ten-jest-głupcem-ale-kto-ją-zna-i-nazywa-kłamstwem-ten-jest-zbrodniarzem