Kto po­siadł choćby ziaren­ko praw­dy, nie ma pra­wa skry­wać go przed in­ny­mi: ono już nie na­leży do niego, lecz do Boga.


kto-po­siadł-choćby-ziaren­ko-praw­dy-nie  pra­wa-skry­wać-go przed-in­ny­mi-ono-już-nie na­ży-do niego-lecz-do boga
mikołaj gogolktopo­siadłchoćbyziaren­kopraw­dynie ma pra­waskry­waćgo przedin­ny­mionojużnie na­leżydo niegoleczdo bogakto po­siadłpo­siadł choćbychoćby ziaren­koziaren­ko praw­dynie ma pra­wa skry­waćskry­wać go przedgo przed in­ny­miono jużjuż nie na­leżynie na­leży do niegolecz do bogakto po­siadł choćbypo­siadł choćby ziaren­kochoćby ziaren­ko praw­dynie ma pra­wa skry­wać go przedskry­wać go przed in­ny­miono już nie na­leżyjuż nie na­leży do niegokto po­siadł choćby ziaren­kopo­siadł choćby ziaren­ko praw­dynie ma pra­wa skry­wać go przed in­ny­miono już nie na­leży do niegokto po­siadł choćby ziaren­ko praw­dy

Kto posiadł choć ziarnko prawdy, nie ma prawa skrywać go przed innymi: ono już nie należy do niego, lecz do Boga. -Mikołaj Gogol
kto-posiadł-choć-ziarnko-prawdy-nie-prawa-skrywać-go-przed-innymi-ono-już-nie-należy-do-niego-lecz-do-boga
Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka. -Dietrich Bonhoeffer
nikt-nie-posiada-boga-tak-aby-nie-musiał-na-niego-czekać-a-jednak-nikt-by-też-na-pana-boga-nie-czekał-gdyby-nie-wiedział-że-on-już-od-dawna-na
Jak trud­no stać się praw­dzi­wym człowiekiem. Lecz ko­muś, kto się nim sta­nie, łat­wo roz­poznać Boga. -Kirpal Singh
jak-trud­no-stać ę-praw­dzi­wym-człowiekiem-lecz ko­muś-kto ę-nim-sta­nie-łat­wo-roz­poznać-boga
Nie w poznaniu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego. -Edgar Allan Poe
nie-w-poznaniu-ży-szczęście-lecz-w-dążeniu-do-niego
Nie w poz­na­niu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego. -Edgar Allan Poe
nie-w poz­na­niu-ży-szczęście-lecz-w dążeniu-do niego