Kto połyka słodkie słówka, odczuje z czasem ich gorzki smak.


kto-połyka-słodkie-słówka-odczuje-z-czasem-ich-gorzki-smak
anonimktopołykasłodkiesłówkaodczujeczasemichgorzkismakkto połykapołyka słodkiesłodkie słówkaodczuje zz czasemczasem ichich gorzkigorzki smakkto połyka słodkiepołyka słodkie słówkaodczuje z czasemz czasem ichczasem ich gorzkiich gorzki smakkto połyka słodkie słówkaodczuje z czasem ichz czasem ich gorzkiczasem ich gorzki smakodczuje z czasem ich gorzkiz czasem ich gorzki smak

Niekiedy słodkie słówka słono kosztują kobietę.Świado­mość stra­ty po­zos­ta­wia w us­tach gorzki smak niespełnienia.Dotknęłam kiedyś miłości, miała smak gorzki jak filiżanka ciemnej kawy.w pół śnie próbuję złapać cię lecz z rąk wy­mykasz się sa­mot­ność dzielisz na dwa gorzki smak po­ran­ka 30.04.2016 Malusia_035  Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi.Jak chmu­ra deszczu przychodzi nagle znika. W krop­lach słonych łez to­nie nieustannie. Uśmie­chem zaprasza zdrad­li­wym cieniem duszy. Słod­ko kwaśny na języ­ku gorzki smak zwątpienia. Krad­nie ser­ce zuchwa­le gorące to­pi się. Żeśki i cichy po­ranek falami chłodzi je.