Kto po morzu pływa, temu kałuża nie straszna.


kto-po-morzu-pływa-temu-kałuża-nie-straszna
anonimktopomorzupływatemukałużaniestrasznakto popo morzumorzu pływatemu kałużakałuża nienie strasznakto po morzupo morzu pływatemu kałuża niekałuża nie strasznakto po morzu pływatemu kałuża nie straszna

Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę. -Anonim
ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność. -Molier
kobiety-rzadko-przebaczają-temu-kto-forsuje-okazję-ale-nigdy-temu-kto-pomija-sposobność
Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. -Anatol France
jałmużna-przynosi-ulgę-temu-kto-ją-daje-a-wyrządza-zło-temu-kto-ją-otrzymuje
Kariera najchętniej pływa pływa stylem zmiennym. -Anonim
kariera-najchętniej-pływa-pływa-stylem-zmiennym
Tyl­ko od śmier­ci na trzy pal­ce by­wa, kto w łodzi pływa. -Jan Kochanowski
tyl­ko-od śmier­-na trzy-pal­-by­wa-kto-w łodzi-pływa
Tylko od śmierci na trzy palce bywa, kto w łodzi pływa. -Jan Kochanowski
tylko-od-śmierci-na-trzy-palce-bywa-kto-w-łodzi-pływa