Kto po morzu pływa, temu kałuża nie straszna.


kto-po-morzu-pływa-temu-kałuża-nie-straszna
anonimktopomorzupływatemukałużaniestrasznakto popo morzumorzu pływatemu kałużakałuża nienie strasznakto po morzupo morzu pływatemu kałuża niekałuża nie strasznakto po morzu pływatemu kałuża nie straszna

Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.Kariera najchętniej pływa pływa stylem zmiennym.Tyl­ko od śmier­ci na trzy pal­ce by­wa, kto w łodzi pływa.Tylko od śmierci na trzy palce bywa, kto w łodzi pływa.