Kto poetę chce zrozumieć, musi pojechać do jego kraju.


kto-poetę-chce-zrozumieć-musi-pojechać-do-jego-kraju
johann wolfgang goethektopoetęchcezrozumiećmusipojechaćdojegokrajukto poetępoetę chcechce zrozumiećmusi pojechaćpojechać dodo jegojego krajukto poetę chcepoetę chce zrozumiećmusi pojechać dopojechać do jegodo jego krajukto poetę chce zrozumiećmusi pojechać do jegopojechać do jego krajumusi pojechać do jego kraju

Kto chce zro­zumieć poetę, po­winien po­jechać do je­go kraju. -Johann Wolfgang Goethe
kto-chce-zro­zumieć-poetę-po­winien-po­jechać-do ­go-kraju
Bilety powrotne winny być droższe: ostatecznie można nie pojechać, ale musi się wrócić. -Alfons Allais
bilety-powrotne-winny-być-droższe-ostatecznie-można-nie-pojechać-ale-musi-ę-wróć
Jeśli tłumaczysz coś tak jasno, że każdy musi to zrozumieć, zawsze znajdzie się ktoś, kto nic nie rozumie. -Will Rogers
jeśli-tłumaczysz-coś-tak-jasno-że-każdy-musi-to-zrozumieć-zawsze-znajdzie-ę-ktoś-kto-nic-nie-rozumie
Pies ma w zwyczaju uważać, że koniecznie musi pojechać z tobą w samochodzie, tak na wypadek, gdyby zaistniała konieczność poujadania ci zupełnie bez powodu do ucha. -Dave Barry
pies-w-zwyczaju-uważać-że-koniecznie-musi-pojechać-z-tobą-w-samochodzie-tak-na-wypadek-gdyby-zaistniała-konieczność-poujadania-zupełnie-bez
Kto chce świecić, ten musi się spalać. -W. Rzymowski
kto-chce-świecić-ten-musi-ę-spalać