Kto pomyślał tę przepaść i odrzucił w górę!


kto-pomyśł-tę-przepaść-i-odrzucił-w-górę
julian przybośktopomyślałprzepaśćodrzuciłgórękto pomyślałpomyślał tętę przepaśćprzepaść ii odrzuciłodrzucił ww górękto pomyślał tępomyślał tę przepaśćtę przepaść iprzepaść i odrzuciłi odrzucił wodrzucił w górękto pomyślał tę przepaśćpomyślał tę przepaść itę przepaść i odrzuciłprzepaść i odrzucił wi odrzucił w górękto pomyślał tę przepaść ipomyślał tę przepaść i odrzuciłtę przepaść i odrzucił wprzepaść i odrzucił w górę

Kto musi być cierpliwy? Kto podejmuje wielkie dzieło, wspina się na górę, je ryby.Chrystus – to przepaść pełna światła... ten, kto w nią spojrzy, musi się w nią rzucić.Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół.Łotrem ten co z grzędy capnie kurę, mistrzem kto zwędzi złota górę.Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy.Kto raz górę nad sobą kobiecie wziąć pozwoli, nie zakosztuje już spoczynku.