Kto posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć.


kto-posiadł-szczęście-wszystko-co-w-ogó-mieć-można-kogo-zaś-szczęście-ominęło-ten-robi-wszystko-by-zdobyć
epikurktoposiadłszczęściewszystkocoogólemiećmożnakogozaśszczęścieominęłotenrobibyzdobyćkto posiadłposiadł szczęściema wszystkoco ww ogóleogóle miećmieć możnakogo zaśzaś szczęścieszczęście ominęłoten robirobi wszystkoby jeje zdobyćkto posiadł szczęścieco w ogólew ogóle miećogóle mieć możnakogo zaś szczęściezaś szczęście ominęłoten robi wszystkoby je zdobyćco w ogóle miećw ogóle mieć możnakogo zaś szczęście ominęłoco w ogóle mieć można

Wesołość to jedyna rzecz, która w gotówce daje szczęście, wszystko inne to tylko weksel na szczęście. -Artur Schopenhauer
wesołość-to-jedyna-rzecz-która-w-gotówce-daje-szczęście-wszystko-inne-to-tylko-weksel-na-szczęście
Szczęście jest móc wszystko, co chcemy, a wielkość chcieć wszystko, co możemy. -Kazimierz Brodziński
szczęście-jest-móc-wszystko-co-chcemy-a-wielkość-chcieć-wszystko-co-możemy
Nie wszystko można wytłumaczyć. Nie wszystko też można zrozumieć. Niech będzie błogosławiony ten kącik dżungli w każdym z nas. -Erich Maria Remarque
nie-wszystko-można-wytłumaczyć-nie-wszystko-też-można-zrozumieć-niech-będzie-błogosławiony-ten-kącik-dżungli-w-każdym-z-nas
Trzeba wszystko ważyć, aby wszystko zdobyć. -Honoré de Balzac
trzeba-wszystko-ważyć-aby-wszystko-zdobyć
Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać. -Safona
nie-wszystko-w-życiu-można-zdobyć-trzeba-raczej-wybierać