Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności.


kto-posiada-kota-nie-musi-ę-obawiać-samotnoś
daniel defoektoposiadakotaniemusisięobawiaćsamotnościkto posiadaposiada kotanie musimusi sięsię obawiaćobawiać samotnościkto posiada kotanie musi sięmusi się obawiaćsię obawiać samotnościnie musi się obawiaćmusi się obawiać samotnościnie musi się obawiać samotności

Dra­mat Kota Ko­kota w sta­nie Da­kota Głaszcząc ko­ta - a kot chicho­tał - Up­lotła ko­tu kok; Więc kot wpadł w amok I drąc z nią ko­ta się zachrobotał.Miłość jest jak słońce. Kto je posiada, temu może wiele brakować. Komu brakuje miłości, ten nic nie posiada.Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje.Skoro się coś posiada, trzeba sobie tym wynagradzać wszystko, czego się nie posiada.Kto musi być cierpliwy? Kto podejmuje wielkie dzieło, wspina się na górę, je ryby.Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie.