Kto potrafi cieszyć się z małych rzeczy, mieszka w ogrodzie pełnym szczęśliwości.


kto-potrafi-cieszyć-ę-z-łych-rzeczy-mieszka-w-ogrodzie-pełnym-szczęśliwoś
phil bosmansktopotraficieszyćsięmałychrzeczymieszkaogrodziepełnymszczęśliwościkto potrafipotrafi cieszyćcieszyć sięz małychmałych rzeczymieszka ww ogrodzieogrodzie pełnympełnym szczęśliwościkto potrafi cieszyćpotrafi cieszyć sięcieszyć się zsię z małychz małych rzeczymieszka w ogrodziew ogrodzie pełnymogrodzie pełnym szczęśliwościkto potrafi cieszyć siępotrafi cieszyć się zcieszyć się z małychsię z małych rzeczymieszka w ogrodzie pełnymw ogrodzie pełnym szczęśliwościkto potrafi cieszyć się zpotrafi cieszyć się z małychcieszyć się z małych rzeczymieszka w ogrodzie pełnym szczęśliwości

Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się!Smutek potrafi zatroszczyć się sam o siebie, lecz by naprawdę się cieszyć, trzeba mieć kogoś, z kim się można podzielić radością.Podczas gdy sukces oznacza, że masz rzeczy, których pragniesz, szczęście oznacza, że potrafisz się cieszyć z rzeczy, które masz.Ten, kto potrafi poskromić swoje serce, potrafi podbić cały świat.W gruncie rzeczy człowiek nigdy nie wierzy w rzeczy ostateczne. Wie, że zdarzyły się innym, ale siebie nie potrafi w nich umiejscowić.Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.