Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna.


kto-prawdę-mówi-ten-niepokój-wszczyna
cyprian kamil norwidktoprawdęmówitenniepokójwszczynakto prawdęprawdę mówiten niepokójniepokój wszczynakto prawdę mówiten niepokój wszczyna

Kto mówi prawdę, w praw­dzie mu obrona.Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę.Za największego wroga mają ludzie tego, kto mówi im prawdę.Kto raz skłamał, temu się nie wierzy, nawet, gdy mówi prawdę.Nie jest naszym przyjacielem ten, kto nam mówi pochlebstwa, ale również i ten, kto nam nigdy nie powie komplementu.