Kto przewidział przyszłe nieszczęścia, pozbawił siły obecne.


kto-przewidział-przyszłe-nieszczęścia-pozbawił-ły-obecne
cyceronktoprzewidziałprzyszłenieszczęściapozbawiłsiłyobecnekto przewidziałprzewidział przyszłeprzyszłe nieszczęściapozbawił siłysiły obecnekto przewidział przyszłeprzewidział przyszłe nieszczęściapozbawił siły obecnekto przewidział przyszłe nieszczęścia

Kto prze­widział przyszłe nie­szczęścia, poz­ba­wił siły obecne.Nieszczęścia spadają tylko na tego, kto się ich boi, zaś tego, kto wychodzi im naprzeciw - omijają.Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia.Nikt nie jest bez nieszczęścia, i kto ma go najmniej, ten jest szczęśliwy.Kto wrogów ma wiele, ten siły swe dzielić musi.Współcześni cenią raczej człowieka niż jego zasługi, przyszłe pokolenia - odwrotnie.