Kto rządzi przeszłością - głosił je­den ze slo­ganów Par­tii - w te­go rękach jest przyszłość; kto rządzi te­raźniej­szością, w te­go rękach jest przeszłość.


kto-rządzi-przeszłośą- głosił-­den-ze slo­ganów-par­tii- w te­go-rękach-jest przyszłość-kto-rządzi-te­raźniej­szośą
george orwellktorządziprzeszłością głosiłje­denze slo­ganówpar­tii w te­gorękachjest przyszłośćktote­raźniej­szościąw te­gojest przeszłośćkto rządzirządzi przeszłością głosił je­denje­den ze slo­ganówze slo­ganów par­tii w te­go rękachrękach jest przyszłośćkto rządzirządzi te­raźniej­szościąw te­go rękachrękach jest przeszłośćkto rządzi przeszłością głosił je­den ze slo­ganówje­den ze slo­ganów par­tii w te­go rękach jest przyszłośćkto rządzi te­raźniej­szościąw te­go rękach jest przeszłość

Młodość jest prze­syco­na przyszłością, wiek doj­rzały te­raźniej­szością, a sta­rość przeszłością. -Antoni Kępiński
młodość-jest prze­syco­na-przyszłośą-wiek-doj­rzały-te­raźniej­szośą-a sta­rość-przeszłośą
Te­raźniej­szość ob­ciążona jest przeszłością i brze­mien­na w przyszłość. -Gottfried Wilhelm Leibniz
te­raźniej­szość-ob­ążona-jest przeszłośą-i brze­mien­na-w przyszłość
Silny rząd rządzi krajem, silna opozycja rządzi rządem. -Alberto Moravia
silny-rząd-rządzi-krajem-silna-opozycja-rządzi-rządem
Konkurencja rządzi liczbowym przyrostem ludzkości, rządzi również jej moralnym rozwojem. -Fryderyk Engels
konkurencja-rządzi-liczbowym-przyrostem-ludzkoś-rządzi-również-jej-moralnym-rozwojem
Otu­lona te­raźniej­szością pat­rzę w przyszłość  -Mała Mi
otu­lona-te­raźniej­szośą-pat­rzę-w przyszłość