Kto sądzi głup­ca, sam się osądza.


kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza
talmudktosądzigłup­casam sięosądzakto sądzisądzi głup­casam się osądzakto sądzi głup­ca

Gorzej głup­ca będzie po­niżony, kto zbyt po­ryw­czo sądzi.Bo ten, kto sądzi, iż sam posiadł mądrość, język i rozum, innym niedosięgłe bliżej poznany – okaże się pusty.Kto sądzi swego bliźniego, może się zawsze pomylić. Kto mu przebacza, nie myli się nigdy.Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Jeśli miłość przy nauce to głup­stwo, to nie­chaj sam stanę się głupcem.Zas­ta­nawiasz się wciąż dlaczego? To tyl­ko jest dlatego. Kto nie py­ta, nie błądzi. A kto zro­zumie, nie sądzi.