Kto słowa nie dotrzymuje, ten niewart słowa.


kto-słowa-nie-dotrzymuje-ten-niewart-słowa
anonimktosłowaniedotrzymujetenniewartsłowakto słowasłowa nienie dotrzymujeten niewartniewart słowakto słowa niesłowa nie dotrzymujeten niewart słowakto słowa nie dotrzymuje

Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.Mało kocha ten, kto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.