Kto sie­dzi w wodzie, nie boi się deszczu.


kto-sie­dzi-w wodzie-nie boi ę-deszczu
karol bunschktosie­dziw wodzienie boi siędeszczukto sie­dzisie­dzi w wodzienie boi się deszczukto sie­dzi w wodzie

Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła?Praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi.Nie­szczęścia spa­dają tyl­ko na te­go, kto się ich boi, zaś te­go, kto wychodzi im nap­rze­ciw - omijają.Boi się pro­wadzić okręt ten, kto się na nim nie zna.