Kto sie­dzi w wodzie, nie boi się deszczu.


kto-sie­dzi-w wodzie-nie boi ę-deszczu
karol bunschktosie­dziw wodzienie boi siędeszczukto sie­dzisie­dzi w wodzienie boi się deszczukto sie­dzi w wodzie

Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi. -Ivo Andric
kto-ę-boi-nie-wiedząc-właściwie-czego-podwójnie-ę-boi
Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła? -Freehil
kto-jest-bardziej-niemądry-dziecko-które-boi-ę-ciemnoś-czy-mężczyzna-który-boi-ę-światła
Nie­szczęścia spa­dają tyl­ko na te­go, kto się ich boi, zaś te­go, kto wychodzi im nap­rze­ciw - omijają. -Mikołaj Gogol
nie­szczęścia-spa­dają-tyl­ko-na te­go-kto ę-ich-boi-zaś-te­go-kto-wychodzi-im nap­rze­ciw- omijają
Boi się pro­wadzić okręt ten, kto się na nim nie zna. -Horacy
boi ę-pro­wadzić-okręt-ten-kto ę-na nim-nie zna