Kto szu­ka Bo­ga, ten już Go znalazł.


kto-szu­ka-bo­ga-ten-już-go znalazł
graham greenektoszu­kabo­gatenjużgo znalazłkto szu­kaszu­ka bo­gaten jużjuż go znalazłkto szu­ka bo­gaten już go znalazł

Kto szuka Ciebie, już znalazł Ciebie; już Cię ma, komu Ciebie trzeba; Kto tęskni w niebo Twe, jest w niebie; kto głodny Go, je z Twego chleba. -Leopold Staff
kto-szuka-ciebie-już-znalazł-ciebie-już-cię-komu-ciebie-trzeba-kto-tęskni-w-niebo-twe-jest-w-niebie-kto-głodny-go-z-twego-chleba
Kto znalazł Boga, znalazł także samego siebie. -Helmut Thielicke
kto-znalazł-boga-znalazł-także-samego-siebie
Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
Po­ciesz się, nie szu­kałbyś mnie, gdy­byś mnie znalazł. -Blaise Pascal
po­ciesz-ę-nie szu­kałbyś-mnie-gdy­byś-mnie-znalazł