Kto szuka Ciebie, już znalazł Ciebie; już Cię ma, komu Ciebie trzeba; Kto tęskni w niebo Twe, jest w niebie; kto głodny Go, je z Twego chleba.


kto-szuka-ciebie-już-znalazł-ciebie-już-cię-komu-ciebie-trzeba-kto-tęskni-w-niebo-twe-jest-w-niebie-kto-głodny-go-z-twego-chleba
leopold staffktoszukaciebiejużznalazłciebieciękomuciebietrzebatęskniniebotwejestniebiektogłodnygotwegochlebakto szukaszuka ciebiejuż znalazłznalazł ciebiejuż ciękomu ciebieciebie trzebakto tęsknitęskni ww nieboniebo twejest ww niebiekto głodnygłodny goz twegotwego chlebakto szuka ciebiejuż znalazł ciebiejuż cię makomu ciebie trzebakto tęskni wtęskni w niebow niebo twejest w niebiekto głodny goje z twegoz twego chlebakto tęskni w niebotęskni w niebo tweje z twego chlebakto tęskni w niebo twe

Kto cię ob­ma­wia po­tajem­nie, lęka się ciebie, a kto cię chwa­li w oczy, po­gar­dza tobą. -Bolesław Szczęsny-Herbaczewski
kto-ę-ob­­wia-po­tajem­nie-lęka ę-ciebie-a kto-ę-chwa­li-w oczy-po­gar­dza-tobą
Szczęśliwy kto kocha Ciebie, przyjaciela w Tobie, a nieprzyjaciela ze względu na Ciebie. -Augustyn Św
szczęśliwy-kto-kocha-ciebie-przyjaciela-w-tobie-a-nieprzyjaciela-ze-wzglę-na-ciebie
ciebie nie ma nie przyszedłeś choć cze­kałam i cię chciałam ciebie nie ma i nie będzie czar­na otchłań mnie pochłania nie ma ciebie w głowie myśli sen mnie zmorzy już po wszystkim  -dooorotis
ciebie-nie -nie-przyszedłeś-choć-cze­kałam-i-ę-chciałam-ciebie-nie -i-nie będzie-czar­na-otchłań-mnie-pochłania-nie- ciebie-w-głowie