Kto szuka prawdy, nie powinien liczyć głosów.


kto-szuka-prawdy-nie-powinien-liczyć-głosów
gottfried wilhelm leibnizktoszukaprawdyniepowinienliczyćgłosówkto szukaszuka prawdynie powinienpowinien liczyćliczyć głosówkto szuka prawdynie powinien liczyćpowinien liczyć głosównie powinien liczyć głosów

Kto szu­ka praw­dy, nie po­winien liczyć głosów.Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą.Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.Kto szuka dobra, z trudnością je znajdzie, ale zło znajdzie, choć go nie szuka.Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą.