Kto troszczy się o to, co ludzie o nim mówią, nigdy nie będzie spokojny.


kto-troszczy-ę-o-to-co-ludzie-o-nim-mówią-nigdy-nie-będzie-spokojny
lew tołstojktotroszczysiętocoludzienimmówiąnigdyniebędziespokojnykto troszczytroszczy sięco ludzieludzie oo nimnim mówiąnigdy nienie będziebędzie spokojnykto troszczy siętroszczy się oco ludzie oludzie o nimo nim mówiąnigdy nie będzienie będzie spokojnykto troszczy się oco ludzie o nimludzie o nim mówiąnigdy nie będzie spokojnyco ludzie o nim mówią

Kto troszczy się o drugich, nie ma czasu, by się zestarzeć.Kto boi się popełnić błąd, ten nigdy nie będzie tworzył historii.Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby.Kto innych pomniejsza, nigdy nie będzie wielki.Nie będzie miał nigdy prawdziwych przyjaciół ten, kto nie lęka się robić sobie wrogów.Kto pisze dla potomności, ten nigdy nie będzie czytany.