Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść.


kto-trzęsie-drzewem-prawdy-temu-padają-na-głowę-obelgi-i-nienawiść
konfucjuszktotrzęsiedrzewemprawdytemupadająnagłowęobelginienawiśćkto trzęsietrzęsie drzewemdrzewem prawdytemu padająpadają nana głowęgłowę obelgiobelgi ii nienawiśćkto trzęsie drzewemtrzęsie drzewem prawdytemu padają napadają na głowęna głowę obelgigłowę obelgi iobelgi i nienawiśćkto trzęsie drzewem prawdytemu padają na głowępadają na głowę obelgina głowę obelgi igłowę obelgi i nienawiśćtemu padają na głowę obelgipadają na głowę obelgi ina głowę obelgi i nienawiść

Stara panna to tak jak przejrzała gruszka i temu spadnie na łeb, co jej nie trzęsie.Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Pamiętaj, że zawracanie głowy służy wielkiej sprawie miłości. Tylko nigdy przy tym nie wiadomo, kto zawraca, kto ma głowę oraz czyja głowa jest zawracana.