Kto ugina się pod ciężarem, ten zwiększa tylko jego ciężar.


kto-ugina-ę-pod-ężarem-ten-zwiększa-tylko-jego-ężar
daniel dafoektouginasiępodciężaremtenzwiększatylkojegociężarkto uginaugina sięsię podpod ciężaremten zwiększazwiększa tylkotylko jegojego ciężarkto ugina sięugina się podsię pod ciężaremten zwiększa tylkozwiększa tylko jegotylko jego ciężarkto ugina się podugina się pod ciężaremten zwiększa tylko jegozwiększa tylko jego ciężarkto ugina się pod ciężaremten zwiększa tylko jego ciężar

Bądź jak ptak, który spocząwszy w locie swym na gałązce, chociaż ona ugina się pod jego ciężarem, nie przestaje śpiewać, bo wie, że ma skrzydła, które go ustrzegą od zagłady. -Wiktor Hugo
bądź-jak-ptak-który-spocząwszy-w-locie-swym-na-gałązce-chociaż-ona-ugina-ę-pod-jego-ężarem-nie-przestaje-śpiewać-bo-wie-że-skrzydła
Tylko ten, kto płynie pod prąd, jest w stanie ocenić jego siłę. -Woodrow Wilson
tylko-ten-kto-płynie-pod-prąd-jest-w-stanie-ocenić-jego-łę
Ten, kto nakłada na nas krzyż, umie ten ciężar uczynić słodkim i lekkim. -Edyta Stein
ten-kto-nakłada-na-nas-krzyż-umie-ten-ężar-uczynić-słodkim-i-lekkim
Boże, pomóż mi, bo już upa­dam pod ciężarem mo­jego krzyża dziennego. -blanejszyna
boże-pomóż-mi-bo już-upa­dam-pod-ężarem-mo­jego-krzyża-dziennego
Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego [krwi]. Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci. -Georges Bataille
jako-jawna-realna-obecność-pana-objawia-ę-tylko-w-oddzieleniu-od-jego-ciała-i-od-jego-krwi-pan-jest-realnie-obecny-tylko-pod-postacią-swojej
Życie przypomina czyste płótno: możesz wciąż je dźwigać i umrzeć pod jego ciężarem, ale jaki to ma sens? Namaluj coś na nim! -Osho
Życie-przypomina-czyste-płótno-możesz-wciąż-dźwigać-i-umrzeć-pod-jego-ężarem-ale-jaki-to-sens-namaluj-coś-na-nim