Kto w błoto wpad­nie, ten suchy nie wstanie.


kto-w błoto-wpad­nie-ten-suchy-nie wstanie
samuel adalbergktow błotowpad­nietensuchynie wstaniekto w błotow błoto wpad­nieten suchysuchy nie wstaniekto w błoto wpad­nieten suchy nie wstanie

Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć.Głupim nie jest ten, kto popełnił jakieś głupstwo, lecz ten, kto nie umie tego głupstwa ukryć.Kto kocha, ten czuć po­winien i przeczu­wać, a kto nie od­gadnie ser­ca ko­biety - ten go nie wart.Prawdziwy przyjaciel to nie ten, kto osusza łzy twoje, ale ten, kto nie pozwala ci ich wylewać.Kto kocha - ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.