Kto w działaniu się wa­ha, ten nicze­go nie dokona.


kto-w działaniu ę-wa­ha-ten-nicze­go-nie dokona
kung-sun jangktow działaniu sięwa­hatennicze­gonie dokonakto w działaniu sięw działaniu się wa­haten nicze­gonicze­go nie dokonakto w działaniu się wa­haten nicze­go nie dokona

Kto prze­sypia okazję, ten się nicze­go nie dochrapie.Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia.Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia.