Kto w polityce rąbie pięścią w stół, powinien najpierw upewnić się, że nie leżą na nim pinezki.


kto-w-polityce-rąbie-pięśą-w-stół-powinien-najpierw-upewnić-ę-że-nie-żą-na-nim-pinezki
harry trumanktopolitycerąbiepięściąstółpowiniennajpierwupewnićsiężenieleżąnanimpinezkikto ww politycepolityce rąbierąbie pięściąpięścią ww stółpowinien najpierwnajpierw upewnićupewnić sięże nienie leżąleżą nana nimnim pinezkikto w politycew polityce rąbiepolityce rąbie pięściąrąbie pięścią wpięścią w stółpowinien najpierw upewnićnajpierw upewnić sięże nie leżąnie leżą należą na nimna nim pinezkikto w polityce rąbiew polityce rąbie pięściąpolityce rąbie pięścią wrąbie pięścią w stółpowinien najpierw upewnić sięże nie leżą nanie leżą na nimleżą na nim pinezkikto w polityce rąbie pięściąw polityce rąbie pięścią wpolityce rąbie pięścią w stółże nie leżą na nimnie leżą na nim pinezki

Po co tłuc pięścią w stół skoro ani pięść ani stół nie są winne.Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą.Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien gnać ich przed sobą, lecz sprawić, żeby podążali za nim.Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.cześć gni­dy d w o r s k i e! głupo­ta jed­ne­go ma oj­ca cu­dow­ne roz­mnożenie to wielkość* w zależności od wsadu na ś n i a d a n i e była marchewka? czy osioł? a te­raz zbieram te które leżą za­nim się połamią i już nie wstaną Gaduła nim coś powie, mówi najpierw przez pięć minut.