Kto wad niena­widzi, niena­widzi i ludzi.


kto-wad-niena­widzi-niena­widzi-i ludzi
pliniusz młodszyktowadniena­widziniena­widzii ludzikto wadwad niena­widziniena­widzi i ludzikto wad niena­widzi

Niena­widzę Ma­my. Niena­widzę Ta­ty. Ta­ta niena­widzi Ma­my. Ma­ma niena­widzi Ta­ty. To właśnie spra­wia, że chcesz być tak smutnym. I ha­te Mom. I ha­te Dad. Dad ha­tes Mom. Mom ha­tes Dad. It just ma­kes you want to be so sad. (ang.) Jeśli kto niena­widzi ludzi i życia, to je­dynie dla­tego, iż wzrok je­go nie sięga dość daleko.Miłość przychodzi za­daje ciosy ra­ni zwodzi Kocha niena­widzi czaruje z myśli szydzi oczernia widzi gryzie prześladuje nie da­je snu manipuluje płacze żałuje ofiar wciąż poszukuje Kocha­my nie z po­wodu za­let i niena­widzi­my nie z po­wodu wad. Ot po pros­tu, in­styn­ktow­nie - tak jak psy nie znoszą kotów bez żad­ne­go powodu.Ze­ro niena­widzi in­nych liczb.Kto sieje niena­wiść, sam niena­wis­tnym pozostaje.