Kto wcześnie się z łóżka zbiera, ten wcześnie umiera.


kto-wcześnie ę-z łóżka-zbiera-ten-wcześnie-umiera
p » terry pratchett » blask fantastycznyktowcześnie sięz łóżkazbieratenwcześnieumierakto wcześnie sięwcześnie się z łóżkaz łóżka zbieraten wcześniewcześnie umierakto wcześnie się z łóżkawcześnie się z łóżka zbieraten wcześnie umierakto wcześnie się z łóżka zbiera

Pe­symistą jest ten, kto przed­wcześnie ujaw­nia prawdę.Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach.Nigdy nie za wcześnie na lekcje mądrości i cnoty.Ach, te córki zawsze na świat przychodzą za wcześnie!Życie jest pełne nieszczęścia, samotności i cierpienia – i do tego kończy się o wiele zbyt wcześnie.Nig­dy nie za wcześnie na lek­cje mądrości i cnoty.