Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błąd


kto-wie-że-popełł-błąd-i-nie-próbuje-go-naprawić-popełnia-drugi-błąd
konfucjuszktowieżepopełniłbłądniepróbujegonaprawićpopełniadrugikto wieże popełniłpopełnił błądbłąd ii nienie próbujepróbuje gogo naprawićpopełnia drugidrugi błądże popełnił błądpopełnił błąd ibłąd i niei nie próbujenie próbuje gopróbuje go naprawićpopełnia drugi błądże popełnił błąd ipopełnił błąd i niebłąd i nie próbujei nie próbuje gonie próbuje go naprawićże popełnił błąd i niepopełnił błąd i nie próbujebłąd i nie próbuje goi nie próbuje go naprawić

Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi.Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go.Błąd to zło, które popełnia się bez przyjemności.Kochająca osoba popełnia prawie zawsze ten błąd, że nie czuje, kiedy druga strona przestaje kochać.Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego.