Kto wie, może drobnoustroje uważają naszą śmierć za kataklizm stworzonej przez siebie cywilizacji.


kto-wie-może-drobnoustroje-uważają-naszą-śmierć-za-kataklizm-stworzonej-przez-siebie-cywilizacji
renata szuman - fikusktowiemożedrobnoustrojeuważająnasząśmierćzakataklizmstworzonejprzezsiebiecywilizacjikto wiemoże drobnoustrojedrobnoustroje uważająuważają nasząnaszą śmierćśmierć zaza kataklizmkataklizm stworzonejstworzonej przezprzez siebiesiebie cywilizacjimoże drobnoustroje uważajądrobnoustroje uważają nasząuważają naszą śmierćnaszą śmierć zaśmierć za kataklizmza kataklizm stworzonejkataklizm stworzonej przezstworzonej przez siebieprzez siebie cywilizacjimoże drobnoustroje uważają nasządrobnoustroje uważają naszą śmierćuważają naszą śmierć zanaszą śmierć za kataklizmśmierć za kataklizm stworzonejza kataklizm stworzonej przezkataklizm stworzonej przez siebiestworzonej przez siebie cywilizacjimoże drobnoustroje uważają naszą śmierćdrobnoustroje uważają naszą śmierć zauważają naszą śmierć za kataklizmnaszą śmierć za kataklizm stworzonejśmierć za kataklizm stworzonej przezza kataklizm stworzonej przez siebiekataklizm stworzonej przez siebie cywilizacji

Kto chce opanować świat zewnętrzny, zostaje opanowany przez otoczenie. A kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego. -Czuang-Cy
kto-chce-opanować-świat-zewnętrzny-zostaje-opanowany-przez-otoczenie-a-kto-ślepo-słucha-otoczenia-ten-nie-może-zyskać-swobody-dla-siebie