Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie.


kto-wie-nie mówi-kto-zaś-mówi-ten-nie wie
lao cyktowienie mówiktozaśmówitennie wiekto wiekto zaśzaś mówiten nie wiekto zaś mówi

Kto mówi wszystko, co wie, wygada także to, czego nie wie.Praw­dzi­wie sza­nuje władcę ten, kto mu mówi o tym, co trudne.Małe świństwa mówi się głośno... Wielkie szeptem. Prawdy natomiast nie mówi się w ogóle. Kto wie czy każda prawda nie jest w gruncie rzeczy największym świństwem?Ten, kto wie, ufa sa­memu so­bie, zaś ten, kto wie­rzy, ufa innym.Kto­kol­wiek mi mówi, że je­go wiara jest skończo­na i skończo­na jest je­go niewiara, po­dej­rze­wam, że nie mówi o wie­rze, lecz o złudze­niu wiary.Nic nie jest tak frustrujące, jak spór z kimś, kto wie, co mówi.