Kto wierzy w dobroć człowieka, ten stwarza dobroć w człowieku.


kto-wierzy-w-dobroć-człowieka-ten-stwarza-dobroć-w-człowieku
jean paulktowierzydobroćczłowiekatenstwarzaczłowiekukto wierzywierzy ww dobroćdobroć człowiekaten stwarzastwarza dobroćdobroć ww człowiekukto wierzy wwierzy w dobroćw dobroć człowiekaten stwarza dobroćstwarza dobroć wdobroć w człowiekukto wierzy w dobroćwierzy w dobroć człowiekaten stwarza dobroć wstwarza dobroć w człowiekukto wierzy w dobroć człowiekaten stwarza dobroć w człowieku

Dobroć jest największym skarbem ludzkości, lecz dopiero dobroć i rozum tworzą człowieka, a wzbogacone o talent - prawdziwego artystę.Najwyższa dobroć podobna jest wodzie. Dobroć wody polega na tym, że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy, mimo że z nikim nie walczy.Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy.Dobroć jak pług orze grunt pod szczęście; szczęście jak słońce rozwija z pąka dobroć.Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nimKto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim.