Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim


kto-wierzy-w-obecność-dobra-w-drugim-człowieku-rozbudza-w-nim
jean-paul sartrektowierzyobecnośćdobradrugimczłowiekurozbudzanimkto wierzywierzy ww obecnośćobecność dobradobra ww drugimdrugim człowiekurozbudza jew nimkto wierzy wwierzy w obecnośćw obecność dobraobecność dobra wdobra w drugimw drugim człowiekurozbudza je wje w nimkto wierzy w obecnośćwierzy w obecność dobraw obecność dobra wobecność dobra w drugimdobra w drugim człowiekurozbudza je w nimkto wierzy w obecność dobrawierzy w obecność dobra ww obecność dobra w drugimobecność dobra w drugim człowieku

Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim. -Jean Paul
kto-wierzy-w-obecność-dobra-w-drugim-człowieku-rozbudza-w-nim
Kto wierzy w dobroć człowieka, ten stwarza dobroć w człowieku. -Jean Paul
kto-wierzy-w-dobroć-człowieka-ten-stwarza-dobroć-w-człowieku
Kto wie­rzy w obec­ność dob­ra w dru­gim człowieku, roz­budza je w nim. -Jean-Paul Sartre
kto-wie­rzy-w obec­ność-dob­ra-w dru­gim-człowieku-roz­budza- w nim
Sława rozprzestrzenia w ludziach nasze imię, jego zgłoski. Miłość rozciąga nasz świat w drugim człowieku. -Włodzimierz Pietrzak
sława-rozprzestrzenia-w-ludziach-nasze-imię-jego-zgłoski-miłość-rozciąga-nasz-świat-w-drugim-człowieku
Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wypali, a drugim przyświeca. -Edmund Bojanowski
wszelka-dobra-dusza-jest-jako-świeca-sama-ę-wypali-a-drugim-przyświeca
Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku. -Francois Fenelon
dobra-wola-jest-czymś-najbardziej-wartościowym-w-człowieku