Kto wspina się na palce, nie stoi mocno na ziemi.


kto-wspina-ę-na-palce-nie-stoi-mocno-na-ziemi
william tao - te - kingktowspinasięnapalceniestoimocnoziemikto wspinawspina sięsię nana palcenie stoistoi mocnomocno nana ziemikto wspina sięwspina się nasię na palcenie stoi mocnostoi mocno namocno na ziemikto wspina się nawspina się na palcenie stoi mocno nastoi mocno na ziemikto wspina się na palcenie stoi mocno na ziemi

Kto musi być cierpliwy? Kto podejmuje wielkie dzieło, wspina się na górę, je ryby.Kto kar­ku przy­gina, łat­wiej do góry się wspina.Prawdziwi filozofowie są niczym słonie, które nigdy nie stąpną drugą nogą, zanim pierwsza na ziemi mocno nie stanie.Człowiek, który stoi twardo obiema nogami na ziemi... nie może zdjąć spodniKto się wspi­na na pal­ce, nie stoi pewnie.Wiele osób uważa, że modlitwa do Boga o wyzdrowienie pomaga, a w takim razie muszą oni także wierzyć, że Bóg macza palce w sprowadzaniu choroby i decydowaniu o tym, kto będzie chory, a kto zdrowy.