Kto wykpiwa odwieczne prawdy, którymi żyją ludzie uczciwi, przypomina właściciela domu schadzek, wyśmiewającego się ze starej wieśniaczki.


kto-wykpiwa-odwieczne-prawdy-którymi-żyją-ludzie-uczciwi-przypomina-właściciela-domu-schadzek-wyśmiewającego-ę-ze-starej-wieśniaczki
paul claudelktowykpiwaodwieczneprawdyktórymiżyjąludzieuczciwiprzypominawłaścicieladomuschadzekwyśmiewającegosięzestarejwieśniaczkikto wykpiwawykpiwa odwieczneodwieczne prawdyktórymi żyjążyją ludzieludzie uczciwiprzypomina właścicielawłaściciela domudomu schadzekwyśmiewającego sięsię zeze starejstarej wieśniaczkikto wykpiwa odwiecznewykpiwa odwieczne prawdyktórymi żyją ludzieżyją ludzie uczciwiprzypomina właściciela domuwłaściciela domu schadzekwyśmiewającego się zesię ze starejze starej wieśniaczkikto wykpiwa odwieczne prawdyktórymi żyją ludzie uczciwiprzypomina właściciela domu schadzekwyśmiewającego się ze starejsię ze starej wieśniaczkiwyśmiewającego się ze starej wieśniaczki

Kto natrząsa się z tych odwiecznych prawd, jakimi żyją ludzie poczciwi, przypomina właściciela burdelu, który wyśmiewa starą wieśniaczkę.Nowego kłamstwa słucha się chętniej aniżeli starej prawdy.Nowego kłamstwa szuka się chętniej niż starej prawdy.Niektórzy ludzie są uczciwi wtedy, gdy ich to nic nie kosztuje.Ludzie, hultaje każdy z osobna, są bardzo uczciwi społem; kochają moralność.Tylko łotry kradną auta. Uczciwi ludzie po prostu nie płacą rat.