Kto wzgar­dzi fałszywą sławą, praw­dziwą mieć będzie.


kto-wzgar­dzi-fałszywą-sławą-praw­dziwą-mieć-będzie
tytus liwiuszktowzgar­dzifałszywąsławąpraw­dziwąmiećbędziekto wzgar­dziwzgar­dzi fałszywąfałszywą sławąpraw­dziwą miećmieć będziekto wzgar­dzi fałszywąwzgar­dzi fałszywą sławąpraw­dziwą mieć będziekto wzgar­dzi fałszywą sławą

Kto wzgardzi fałszywą sławą, prawdziwą mieć będzie. -Tytus Liwiusz
kto-wzgardzi-fałszywą-sławą-prawdziwą-mieć-będzie
Nig­dy nie wal­cz o mi­lość- o praw­dziwą nie trze­ba a o fałszywą nie warto  -agata.pl
nig­dy-nie wal­cz-o mi­lość-o praw­dziwą-nie trze­ba-a o fałszywą-nie warto 
Nig­dy nie wal­cz o przyjaźń. - o praw­dziwą nie musisz, - o fałszywą nie warto... -Mashton
nig­dy-nie wal­cz-o przyjaźń-o praw­dziwą-nie musisz-o fałszywą-nie warto
Jeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyzn, te­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską. -Adela Boury
jeśli-sława- pew­ne-niedo­god­noś-dla-mężczyzn-te­dy-dla-ko­biet-jest praw­dziwą-klęską
Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata
częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica