Kto, z wyjątkiem księży myśli jeszcze o małżeństwie? 


kto-z wyjątkiem-księży-myśli-jeszcze-o łżeństwie 
louise de vilmorinktoz wyjątkiemksiężymyślijeszczeo małżeństwie z wyjątkiem księżyksięży myślimyśli jeszczez wyjątkiem księży myśliksięży myśli jeszczez wyjątkiem księży myśli jeszcze

Kto, z wyjątkiem księży myśli jeszcze o małżeństwie?Prawdę powiedziawszy, ten, kto jest wystarczająco silnie przekonany, by przeciwstawiać się tłumowi, jest raczej wyjątkiem niż zasadą, wyjątkiem podziwianym wieki później, najczęściej jednak wyśmiewanym przez współczesnych.Kto chce żyć spokojnie w małżeństwie, niech się nie żeni.Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca.Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsycaWierność kobiety w małżeństwie bez miłości jest prawdopodobnie czymś przeciw naturze. Jest tylko jeden sposób uzyskania częstszej wierności kobiet w małżeństwie: dać swobodę pannom, a rozwód - mężatkom.